ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

İctimai inkişaf qanunları

7 Mart, 2020

Dünyada 20% insan bütün gəlirin 80%-nə sahibdir.


Əsas şəkil

Tamlıq

24 Fevral, 2020

Vaxtından tez itirənlərə ithaf – bütün Milos Veneralarına


Əsas şəkil

Tamlıq

24 Fevral, 2020

“Mən verdiklərimi vaxtı çatınca geri alanam”.


Əsas şəkil

Paralel dünyalar

17 Yanvar, 2020

dördüncü


Əsas şəkil

1, 2, 3, 5... Yenə həmən yerdən, başqa (?) tonla

30 İyul, 2019

Orda sakitçılıkdır.O mehrab təşviş kəlməsini tanımır.Burdasa ölülər diriləri basdırır. Burası balaca arıların və balaca sincabların vətəni,qalan hər şey iridir burda..iri,çox yekə..qaba.Bura qürbətdir


Əsas şəkil

Böyük XAOS

7 İyul, 2019

Dünyanı xaos idarə edir.