ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Tamlıq

24 Fevral, 2020

“Mən verdiklərimi vaxtı çatınca geri alanam”.


Əsas şəkil

Paralel dünyalar

17 Yanvar, 2020

dördüncü


Əsas şəkil

1, 2, 3, 5... Yenə həmən yerdən, başqa (?) tonla

30 İyul, 2019

Orda sakitçılıkdır.O mehrab təşviş kəlməsini tanımır.Burdasa ölülər diriləri basdırır. Burası balaca arıların və balaca sincabların vətəni,qalan hər şey iridir burda..iri,çox yekə..qaba.Bura qürbətdir


Əsas şəkil

Böyük XAOS

7 İyul, 2019

Dünyanı xaos idarə edir.


Əsas şəkil

Binar

1 Fevral, 2019

üçüncü


Əsas şəkil

Stalkerin monoloqu və frottaj

10 Yanvar, 2019

Ətrafı özününküləşdirməkdir yaşam.