ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Binar

1 Fevral, 2019

üçüncü


Əsas şəkil

Stalkerin monoloqu və frottaj

10 Yanvar, 2019

Ətrafı özününküləşdirməkdir yaşam.


Əsas şəkil

Fəlsəfə

11 May, 2017

Fəlsəfə duyğudan və rasionallığı üstələyən arxetip maqmalarından doğmuş bilgilər sistemidir. Onun nə ölçülməyə, nə çəkilməyə, nə palpasiyaya ehtiyacı yox. Cihazsızdır və empirik bazası yoxdur.


Əsas şəkil

Dalğıc

11 May, 2017

Başına fənər bərkidilib. Hara üz çevirsə, sualtı məkanın o hissəsi işıqlanır.


Əsas şəkil

Psixikanın apriori təbiəti

11 May, 2017

Məlumdur ki, heç bir rəng yoxdur əslində. Palitra mirajdır. İşığın görmə orqanına təsirindən müxtəlif rəng çalarları illüziyası yaranır, spektrın hər rəngi öz dalğa uzunluğuna malikdir.


Əsas şəkil

Yarımçıq geştalt – vital zəhər

11 May, 2017

Ona görə Şərq insanı azadlıq, müstəqillik baxımdan daha acı durumda.. , müxtəlif çeşidli həyat hadisələri qarşısında daha müti, daha idarəolunan, aciz, daha kölə...