ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Fuqa

1 May, 2020

Məhdudiyyətdə - adi insan çərçivəsində təbiətin bir parçası olaraq öz aliliyini kəşf etmək, sonsuzluğa qovuşub mütləq azadlığa yüksəlmək. Bəsitlikdə böyümə.


Əsas şəkil

Fuqa

30 Aprel, 2020

Yerdə ilk təəssürat - eniş və zərbə. İnsan can atdığı azadlığa layiq olmadığı üçün Gəlmə (bir növ onlar üçün peyğəmbər, quru, hidayət elçisi) geri çağırılır.


Əsas şəkil

Kart-blanş

17 Aprel, 2020

Mütləq azadlıq nəyimizə lazımdir? Azad olsaydıq nə edərdik ki, azad olmayıb ondan məhrum olmuşuq?


Əsas şəkil

Qan qoxulu Kolizey

27 Mart, 2020

Qədim Roma qadın qladiatoru Gerardeska Manutiusun xatirəsinə (belə bir avantürist ithaf)


Əsas şəkil

İctimai inkişaf qanunları

7 Mart, 2020

Dünyada 20% insan bütün gəlirin 80%-nə sahibdir.


Əsas şəkil

Tamlıq

24 Fevral, 2020

Vaxtından tez itirənlərə ithaf – bütün Milos Veneralarına