ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Psixikanın apriori təbiəti

11 May, 2017

Məlumdur ki, heç bir rəng yoxdur əslində. Palitra mirajdır. İşığın görmə orqanına təsirindən müxtəlif rəng çalarları illüziyası yaranır, spektrın hər rəngi öz dalğa uzunluğuna malikdir.


Əsas şəkil

Reallıq

17 Noyabr, 2016

Reallıq, onun yansıtması, qəbulu.


Əsas şəkil

Pelevin – tək ya bir neçə?

13 Noyabr, 2016

Tənqid onun primitiv sintaksisini, jarqon, slenq,arqotizmlərdən geninə-boluna istifadəsini irad tutur.Amma oxucu oxuyur.Oxucuya gözəl, qüsursuz, rəvan dil, səlis məntiq, ədəbi incələmələr lazım deyil.


Əsas şəkil

Tək mən varam ya sən də varsan?

13 Noyabr, 2016

Stabil müşahidəçı. Bu səbəbdən xilqətin də saxlanılması şərt daxilindədir. Dəyişənlər sırasında daimi Konstanta. Absolyut. Əgər heç olmazsa bir müşahidəçi varsa... o tək müşahidəçi isə həmişə var...