ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Palimpsest

1 İyul, 2020

Bir də kətil vardı, yaşamaqdan yorulanda oturmaqçun...


Əsas şəkil

Paralel dünyalar

20 İyun, 2020

Onlar hər dəfə seçim qarşısında durduğunuz zaman yaranar. Yaranıb sizdən xəbərsiz yaşayar. Beləcə siz tirajlanarsınız.


Əsas şəkil

Fuqa

1 May, 2020

Məhdudiyyətdə - adi insan çərçivəsində təbiətin bir parçası olaraq öz aliliyini kəşf etmək, sonsuzluğa qovuşub mütləq azadlığa yüksəlmək. Bəsitlikdə böyümə.


Əsas şəkil

Qan qoxulu Kolizey

27 Mart, 2020

Qədim Roma qadın qladiatoru Gerardeska Manutiusun xatirəsinə (belə bir avantürist ithaf)


Əsas şəkil

Tamlıq

24 Fevral, 2020

“Mən verdiklərimi vaxtı çatınca geri alanam”.


Əsas şəkil

Tulpa

8 May, 2017

Məlakəni gətirməyə gedirsən!Qarlı dağlar aşacaq,dərin çaylar keçəcəksən,qalın meşələr çıxacaq qarşına,uçurumlar kəsəcək yolunu,amma sən gedəcəksən!Bataqlığı qurudacaq,itləri gəbərdəcək,bayquşları ...