ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

İctimai inkişaf qanunları

7 Mart, 2020

Dünyada 20% insan bütün gəlirin 80%-nə sahibdir.


Əsas şəkil

Yarımçıq geştalt – vital zəhər

11 May, 2017

Ona görə Şərq insanı azadlıq, müstəqillik baxımdan daha acı durumda.. , müxtəlif çeşidli həyat hadisələri qarşısında daha müti, daha idarəolunan, aciz, daha kölə...


Əsas şəkil

Toplum tənhalığı

13 Noyabr, 2016

Roman boyu böyük bir nəslin dirçəliş və süqutunu görürük. Makondonu döyüş xoruzları, əxlaqsızlıq, müharibə, tərəqqi adına səfeh ideyalar, günah əməllər dağıntı və kollapsa müncər etdi.


Əsas şəkil

Herman Hessenin muncuq sarkazmı

13 Noyabr, 2016

“Muncuq oyunu” müəllifin psixologizm adına toxuduğu xalıda dürr danələridir. ...Burda da ironiya var (sayca ikinci). Kastaliyanın adı çeşmədən götürülüb. Və o “Su”dan qaçsa da yenə də suya gömüldü.


Əsas şəkil

Pelevin – tək ya bir neçə?

13 Noyabr, 2016

Tənqid onun primitiv sintaksisini, jarqon, slenq,arqotizmlərdən geninə-boluna istifadəsini irad tutur.Amma oxucu oxuyur.Oxucuya gözəl, qüsursuz, rəvan dil, səlis məntiq, ədəbi incələmələr lazım deyil.


Əsas şəkil

Tək mən varam ya sən də varsan?

13 Noyabr, 2016

Stabil müşahidəçı. Bu səbəbdən xilqətin də saxlanılması şərt daxilindədir. Dəyişənlər sırasında daimi Konstanta. Absolyut. Əgər heç olmazsa bir müşahidəçi varsa... o tək müşahidəçi isə həmişə var...