ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Palimpsest

1 İyul, 2020

Əsas şəkil

Fuqa

30 Aprel, 2020

Yerdə ilk təəssürat - eniş və zərbə. İnsan can atdığı azadlığa layiq olmadığı üçün Gəlmə (bir növ onlar üçün peyğəmbər, quru, hidayət elçisi) geri çağırılır.


Əsas şəkil

Tamlıq

24 Fevral, 2020

Vaxtından tez itirənlərə ithaf – bütün Milos Veneralarına


Əsas şəkil

Dəli sofitlər

11 May, 2017

İllüziya


Əsas şəkil

Tulpa

9 May, 2017

Xeyirlə Şərin mübarizəsi


Əsas şəkil

Kontramot

17 Noyabr, 2016

Xaotik sistem. Kəpənək effekti