ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Dəli sofitlər

11 May, 2017

İllüziya


Əsas şəkil

Herman Hessenin muncuq sarkazmı

13 Noyabr, 2016

“Muncuq oyunu” müəllifin psixologizm adına toxuduğu xalıda dürr danələridir. ...Burda da ironiya var (sayca ikinci). Kastaliyanın adı çeşmədən götürülüb. Və o “Su”dan qaçsa da yenə də suya gömüldü.