ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Yağış

11 May, 2017

Bu gün yağış yağırdı. Göylər bu gün yaş idi.


Əsas şəkil

Yuxularımı kimə danışım?

15 Noyabr, 2016

Nə gülən, nə güldürən. Şadlığa yasdı, daima nasazdı yuxularım.


Əsas şəkil

Səkkizdən Səksənə

15 Noyabr, 2016

Əsas şəkil

Nöqtə-vergül

15 Noyabr, 2016

Heyif, nöqtə yoxdur. Heç olmasa başını bulayardı...


Əsas şəkil

Çıxılmazlıq

15 Noyabr, 2016

İndi verilən qurbanları hesablama vaxtı deyil,nəyinsə,kiminsə dalınca ağlamaq vaxtı da deyil.İndi ümumiyyətlə heç nəyin vaxtı deyil.Vaxt dayanıb.Gələcək olmuşda qalıb, keçmişsə olacaqda.İndi belə idi.


Əsas şəkil

Həyat planı

15 Noyabr, 2016

Uşağa qaynatanın babasının adı qoyulacaq – Kələntər.