ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

baxmadıqda olmayan

26 Fevral, 2017

obyekt məhz qavranıldığı an nəsnələşir


Əsas şəkil

Solipsizm

17 Noyabr, 2016

Olum – tapmacadır


Əsas şəkil

Tək mən varam ya sən də varsan?

13 Noyabr, 2016

Stabil müşahidəçı. Bu səbəbdən xilqətin də saxlanılması şərt daxilindədir. Dəyişənlər sırasında daimi Konstanta. Absolyut. Əgər heç olmazsa bir müşahidəçi varsa... o tək müşahidəçi isə həmişə var...