ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Paralel dünyalar

17 Yanvar, 2020

dördüncü


Əsas şəkil

O yol

15 Noyabr, 2016

Bu yol təkrarkar yoludur, ikinci adı Repertuar.. və orda təzə bir şey oynanılmaz. Amma biz inadkarlığımıza salıb, yeni söz, yeni fikir, yeni səs, sevda və zəhr naminə elə hey gedirik.


Əsas şəkil

Dünən ordaydım

15 Noyabr, 2016

Burdakı cazibə qüvvəsinə bəlkə Yerin qravitasiyası həsəd aparardı, çünki burda heç kəs və heç nə unudulmamışdı, sadəcə xatirələrə köçmüşdü.


Əsas şəkil

Yuxularımı kimə danışım?

15 Noyabr, 2016

Nə gülən, nə güldürən. Şadlığa yasdı, daima nasazdı yuxularım.


Əsas şəkil

Axşam düşürdü

15 Noyabr, 2016

Günəş iki əlini üfüqlərə dirəyib yavaş-yavaş dikəlirdi. Qaranlıq iri, selikli bir mollyusk kimi ayaqlarını sürüyə-sürüyə təzəcə aradan çıxmağa hazırlaşırdı ki, “ehey! Ayaq saxla!” nidası gəldi.


Əsas şəkil

Kontramot

15 Noyabr, 2016