ŞƏHLA NİHAN

Palimpsest

1 İyul, 2020
124
kainatın yaranış nəzəriyyələri

Böyük Partlayış modeli ilə teoloji yaranış nəzəriyyəsi üz-üzə.

Müasir dünyanın süqutu. Texnokrat sivilizasiyanın öz-özünü məhv etməsi. Dəyərlərin satılması.

"Müşahidəçi" (Berkli)