ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Anfilada

14 Noyabr, 2016

İndi pəncərə önündə durub o ikisinə baxır, baxırdı..., çox məhrəm görünürdülər... Beynindəki səssizliyi bir sual eninə-uzununa doğrayıb-tökürdü: “Niyə? Nə səbəbə?... ”


Əsas şəkil

Göl sahilindəki tənha ev

14 Noyabr, 2016

Ruh isə maşının arxasınca uçaraq, dad-fəryad qoparırdı. “Məni hara aparırsız, oğrular!?... Mən ölmüşəm! Əl çəkin məndən! Adamı adam kimi ölməyə də qoymurlar...!”


Əsas şəkil

Siqnal səsi

14 Noyabr, 2016

Evə gedirdi, avtobusla. Adam az idi içəridə. Düz qabağında yer boşaldı, əyləş ...-mə-di. Əyləşən kimi kimsə gəlib qucağında oturacaqdı., ona görə elə dayanmağı üstün tutdu.


Əsas şəkil

Toplum tənhalığı

13 Noyabr, 2016

Roman boyu böyük bir nəslin dirçəliş və süqutunu görürük. Makondonu döyüş xoruzları, əxlaqsızlıq, müharibə, tərəqqi adına səfeh ideyalar, günah əməllər dağıntı və kollapsa müncər etdi.


Əsas şəkil

Herman Hessenin muncuq sarkazmı

13 Noyabr, 2016

“Muncuq oyunu” müəllifin psixologizm adına toxuduğu xalıda dürr danələridir. ...Burda da ironiya var (sayca ikinci). Kastaliyanın adı çeşmədən götürülüb. Və o “Su”dan qaçsa da yenə də suya gömüldü.


Əsas şəkil

Pelevin – tək ya bir neçə?

13 Noyabr, 2016

Tənqid onun primitiv sintaksisini, jarqon, slenq,arqotizmlərdən geninə-boluna istifadəsini irad tutur.Amma oxucu oxuyur.Oxucuya gözəl, qüsursuz, rəvan dil, səlis məntiq, ədəbi incələmələr lazım deyil.