ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Tək mən varam ya sən də varsan?

13 Noyabr, 2016

Stabil müşahidəçı. Bu səbəbdən xilqətin də saxlanılması şərt daxilindədir. Dəyişənlər sırasında daimi Konstanta. Absolyut. Əgər heç olmazsa bir müşahidəçi varsa... o tək müşahidəçi isə həmişə var...