ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Paralel dünyalar

20 İyun, 2020

Onlar hər dəfə seçim qarşısında durduğunuz zaman yaranar. Yaranıb sizdən xəbərsiz yaşayar. Beləcə siz tirajlanarsınız.


Əsas şəkil

Dalğıc

11 May, 2017

Başına fənər bərkidilib. Hara üz çevirsə, sualtı məkanın o hissəsi işıqlanır.


Əsas şəkil

Psixikanın apriori təbiəti

11 May, 2017

Məlumdur ki, heç bir rəng yoxdur əslində. Palitra mirajdır. İşığın görmə orqanına təsirindən müxtəlif rəng çalarları illüziyası yaranır, spektrın hər rəngi öz dalğa uzunluğuna malikdir.


Əsas şəkil

baxmadıqda olmayan

26 Fevral, 2017

obyekt məhz qavranıldığı an nəsnələşir


Əsas şəkil

Reallıq, proyeksiya və Laytman

20 Yanvar, 2017

Həyat - sənin onu güman etdiyin kimi deyil.