ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Fuqa

1 May, 2020

Məhdudiyyətdə - adi insan çərçivəsində təbiətin bir parçası olaraq öz aliliyini kəşf etmək, sonsuzluğa qovuşub mütləq azadlığa yüksəlmək. Bəsitlikdə böyümə.


Əsas şəkil

Fuqa

30 Aprel, 2020

Yerdə ilk təəssürat - eniş və zərbə. İnsan can atdığı azadlığa layiq olmadığı üçün Gəlmə (bir növ onlar üçün peyğəmbər, quru, hidayət elçisi) geri çağırılır.


Əsas şəkil

Paralel dünyalar

17 Yanvar, 2020

dördüncü


Əsas şəkil

Binar

1 Fevral, 2019

üçüncü


Əsas şəkil

Fəlsəfə

11 May, 2017

Fəlsəfə duyğudan və rasionallığı üstələyən arxetip maqmalarından doğmuş bilgilər sistemidir. Onun nə ölçülməyə, nə çəkilməyə, nə palpasiyaya ehtiyacı yox. Cihazsızdır və empirik bazası yoxdur.


Əsas şəkil

Qırmızıpapaqla Canavarın nağılı

16 Noyabr, 2016

Gender problemi. Feminizm.