ŞƏHLA NİHAN

Əsas şəkil

Tulpa

9 May, 2017

Xeyirlə Şərin mübarizəsi


Əsas şəkil

Binar

16 Noyabr, 2016

Məni bu həyatda saxlayan adam! Sənə ayrıca təşəkkür düşür, öz adımdan yox...


Əsas şəkil

Qırmızıpapaqla Canavarın nağılı

16 Noyabr, 2016

Gender problemi. Feminizm.